PH ادرار

4

براي اندازه گيري PH،ادرار بايد هميشه تازه باشد،براي اين منظور ادرار را در ظرف در بسته اي بايد نگهداري نمود زيرا در اثر ماندن به علت خارج شدن انيدريد كربنيك PH ادرار قليايي مي شود.
ادرار طبيعي معمولا داراي واكنش اسيدي است ولي گاهي ممكن است خنثي و يا كمي قليائي باشد.
PH ادرار از 5 تا 7.5 تغيير كرده و حد متوسط ان 6 مي باشد
رژيم غذائي و برخي از داروها بر روي PH ادرار موثر مي باشد ولي در بعضي بيماريهاي مثانه نيز ممكن است تخمير امونياكي اوره در داخل مثانه انجام گرفته و در نتيجه ادرار كاملا قليائي گردد.
روش اندازه گيري PH ادرار:
دقيق ترين روش اندازه گيري PH استفاده از PH‌مترهاي الكتريكي است ولي براي سهولت كار در مورد ادرار مي توان از كاغذهاي اندازه گيري PH استفاده نمود كه معمول ترين انها كاغذهاي نيترازين (Nitrazine) مي باشد.
كاغذهاي PH سنج كه ما در اختيار داريم عبارتند از نوارهاي كاغذي به عرض 1 سانتي متر و طول 10 سانتي متر بر روي اين نوارها 7 باند رنگي ديده مي شود كه فقط باند زرد رنگ وسطي ان اغشته به معرف رنگين مخصوصي بوده و در اثر فرو بردن در يك مايع برجسب PH محيط رنگ بخصوصي را به خود مي گيرد.
شش باند ديگر عبارتند از گام رنگهايي كه معرف رنگين مخصوصي مي تواند در Ph هاي مربوط داشته باشد.
بنابراين در اثر فرو بردن نوارهاي كاغذي در ادرار باند زرد رنگ وسطي رنگين شده و با مقايسه رنگ ظاهر شده با رنگ هاي گام PH ادرار را مي توان تعيين نمود و در صورتيكه رنگ خارج از گام رنگي شش باند باشد بايد از نوارهاي كاغذي كه Ph هاي بالاتر و يا پائين تر را نشان مي دهند استفاده نمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.