پلاسمودیوم ویواکس Plasmodium vivax

پلاسمودیوم ویواکس.گلبول قرمز مبتلا بزرگ می باشد در حالیکه بخشی از ان را می توان با تمایل انگل برای رتیکولوسیت های بزرگتر تووجیه نمود.
با رشد تروفوزوئیت های انگشتر مانند،شکل ان نامنظم شده و سیتوپلاسم گسترش امیبوئیدی پیدا می کند.در این مرحله نقطه های شوفنر در لامهای سلول های مبتلا به پلاسمودیوم ویواکس خوب رنگ امیزی شده ظاهر می گردند.
این نقطه ها ظریف،گرد،صورتی یا قرمز بوده و به طور یکنواخت در تمام گلبول قرمز منتشر می باشند.با افزایش مقدار رنگدانه،انها در سیتوپلاسم انگل تجمع می یابند.
بعد از ۳۶ ساعت انگل بیشتر از نصف گلبول قرمز بزرگ شده را پر می کند و هسته ها تقسیم شده و تبدیل به شیزونت می شوند.در طی نزدیک به ۴۸ ساعت شیزونت به ۱۶ سلول مجزا تقسیم می شود که ان را مروزوئیت نامیده و قطر انها ۱٫۵-۲ میکرون است،هر کدام یک هسته قرمز و سیتوپلاسم فشرده ای اطراف ان داشته و بعدا پاره شدن گلبول قرمز اتفاق می افتد.
گامتوسیت ها شبیه به یک تروفوزوئیت انتهائی قبل از تقسیم ان می باشند.انها اجسامی بیضی هستند که تقریبا گلبول قرمز را پر می کنند.در میکروگامتوسیت ها رنگ سیتوپلاسم و هسته کمتر بوده اما ماکروگامتوسیت ها سیتوپلاسم ابی تیره و هسته فشرده تری دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.