پلی میکسین بی سولفات (روش مصرف،فواید و عوارض)

انتی بیوتیک پلی میکسین,پلی میکسین e,قطره میکساکورت در بارداری,پلی میکسین بی سولفات,پلی میکسین چیست,قطره اتوسپورین,قطره گوش اوتیسپت,قطره گوشی اتوسپورین

پلی میکسین بی سولفات یک آنتی بیوتیک پلی پپتید است .پلی میکسین بی سولفات باکتریهای حساس را از بین می برد.برای کاهش مقاومت دارویی و حفظ اثربخشی پلی میکسین بی سولفات باید تنها برای عفونت های باکتریایی استفاده شود.

مکانیسم اثر
پلی میکسین بی سولفات عمل ضدباکتری برعلیه باکتریهای گرم منفی بجز دسته پروتئوس را دارا می باشد.پلی میکسین باعث افزایش نفوذپذیری غشای سلولی باکتری می شود که در نهایت منجر به مرگ آن می شود.

فارماکودینامیک
پلی میکسین بی سولفاتدر درمان عفونت های ناشی از باکتریهای گرم مثبت بکار می رود.

فارماکوکینتیک
پلی میکسین بی سولفات از طریق خوراکی جذب نمی شود.پلی میکسین بی سولفات به آهستگی توسط کلیه ها دفع می شود.نفوذ به بافت ها ضعیف می باشد و دارو از سد خونی مغزی بداخل مایع مغزی نخاعی عبور نمی کند.

هشدارها
1- با پلی میکسین بی سولفات تزریقی احتمال بروز اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیشل وجود دارد.شدت این اسهال ممکن است از خفیف تا کولیت کشنده متفاوت باشد.
2-از مصرف همزمانپلی میکسین بی سولفات با داروهای دارای سمیت عصبی و شل کننده های عضلانی کوراریفرم از جمله توبوکورارین، سوکسینیل کولین ،گالامین،دکامتونیوم و سدیم سیترات که احتمال تشدیدتضعیف تنفسی وجود دارد خودداری کنید. اگر علائم فلج تنفسی ظهور پیدا کرد مصرف دارو قطع شده و درمان حمایتی صورت گیرد.

نکات قابل توصیه
1-داروهای ضد باکتری شامل پلی میکسین بی سولفات تنها برای درمان عفونت های باکتریایی هستند و نباید برای درمان عفونت های ویروسی مانند سرماخوردگی بکار روند.
2-دوره درمان با پلی میکسین بی سولفات را کامل کنید.
3- قطره چشمی پلی میکسین بی سولفات ، پس از مصرف ممکن است سبب بروز تاری دید یا سوزش چشم شود.
4-مصرف قطره چشمی پلی میکسین بی سولفات بیش از 10 روز توصیه نمی شود.

مقدار مصرف پلی میکسین

داخل وریدی: جهت انفوزیون مداوم 500000 واحد پلی میکسین بی سولفات در محلول تزریقی دکستروز 5% حل شود.بزرگسالان و کودکان:15000 تا 25000 units/kg وزن بدن در روز درافراد با عملکرد طبیعی کلیه ها.
این مقدار ممکن است در افراد دارای نارسایی کلیه کاهش داده شود.انفوزیون ممکن است هر 12 ساعت انجام شود.
حداکثر مقدار مجاز روزانه 25000 units/kg/day می باشد.
نوزادان: نوزادان با عملکرد طبیعی کلیه تا 40000 units/kg/day بدون عوارض جانبی می توانند مصرف کنند.

چشمی: 500000 واحد پلی میکسین بی سولفات در 20 تا 30 میلی لیتر آب استریل تزریقی یا سدیم کلراید تزریقی برای تهیه غلظت 10000تا 25000 واحد در میلی لیتر حل شود.
برای درمان عفونت P. aeruginosa چشم : 1 تا 3 قطره هر ساعت ، فواصل مصرف بسته به پاسخ افزایش داده شود. نکته: از مصرف مقدار نهایی سیستمیک و چشمی بیشتر از 25000 units/kg/day پلی میکسین بی سولفات خودداری شود.

تداخلات دارویی
آتراکوریوم

موارد مصرف دارو
عفونت های باکتریایی , عفونت های حاد ناشی ازپسدوموناس ائروژیناز

موارد منع مصرف دارو
ازدیادحساسیت به دارو و ترکیبات آن

عوارض جانبی دارو
واکنش های محل تزریق , تب , کهیر , بثورات جلدی , درد , واکنش های سمیت کلیوی , واکنش های سمیت عصبی

گروه های دارو
آنتی بیوتیک , عوامل ضد باکتری

مصرف در بارداری دارو
C