اولین آزماشات بارداری و تعیین جنسیت تاریخ

براساس سندی از مصر باستان که به سال ۱۳۵۰ قبل از میلاد بر میگردد، یکی از اولین آزمایشهای بارداری آن دوران در این سند ثبت گردیده است.این سند باستانی پیشنهاد میکند که مقداری جو و گندم را هر روز با ادرار خانمی مرطوب کنند.

اگر جو سبز شد، آن خانم فرزند پسری را به دنیا میآورد، اگر گندم جوانه زد، آن خانم فرزند دختری را زایمان میکند. در غیر اینصورت، آن خانم باردار نیست.

دفتر تاریخ، انجمن سلامت ملی امریکا، گزارش کرده است که براساس تحقیقاتی که در سال ۱۹۶۳ برای بررسی این فرضیه صورت گرفته است، به شکل شگفتآوری این آزمایش ۷۰ درصد دقت دارد و ادرار بانوان باردار اکثراً باعث جوانه زدن غلات میشود، درحالیکه ادرار آقایان و بانوان غیر باردار کارآیی چنین عملی را ندارند.

نظرات بسته شده است.