کنترل کیفی میکروسکوپ

برای حفظ کیفیت عملکرد میکروسکوپ آگاهی از نحوه صحیح نگهداری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد که در ذیر به نکاتی از این مورد اشاره میشود.

هنگامی که از میکروسکوپ استفاده نمیشودلامپ اش خاموش باشد و آن را با کاور بپوشانید.

بعد از استفاده از روغن ایمرسیون بلافاصله عدسی شیئی را تمیز کنید.

قبل و بعد از استفاده از میکروسکوپ نوری با دستمال مخصوص لنز،کاغذهای جاذب یا پارچه نرم آغشته به محلولی متشکل از یک حجم اتر و یک حجم ایزوپروپیا الکل،پاک شود.
برای پاک کردن لنزها نباید از گزیلل استفاده شود.

لنزها نباید در الکل خیسانده شوند.
ضمن مشاهده لام برای وضوح تصویر هیچگاه عدسی های شیئی را خیلی پایین نبرید زیرا ممکن است لنز صدمه دیده و لام خراشیده شود.

عدسی های شیئی باید از میکروسکوپ جدا شوند.

در هوای گرم و مرطوب به منظور جلوگیری از رشد قارچ بر روی لنزها میتوان در هر بعد از ظهر میکروسکوپ را در محفظه ای که با یک یا دو لامپ ۴۰ وات گرم شده و محیط خشکی فراهم آورده قرار داد.باید توجه داشت دمای آن محفظه حداکثر باید ۵ درجه بیش از دمای محیط آزمایشگاه باشد.

در هوای گرم و خشک که مشکل اصلی گرد و غبار است؛علاوه بر پوشش میکروسکوپ در ساعات غیر کاری،در پایان روز باید گرد و غبار لنزها را با دمیدن هوا از وسیله ای مانند  پوار یا با استفاده از برس مخصوص لنز ویا قلم مو نقاشی و در صورت لزوم کاغذ مخصوص لنز تمیز نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.