علل مثبت شدن آزمایش HCG در زنان غیر باردار

میتواند HCG هیپوفیزی باشد
به طور معمول و طبیعی در مقادیر بسیار کم در سیکل قاعدگی تولید میشود و به عمل هورمون LH کمک می کند
در یائسگی تولید استروژن کاهش می یابد ومقدار HCG هیپوفیزی افزایش می یابد و یا در افرادی که تاریخچه برداشتن تخمدان ولوله های فالوپ رادارند مشاهده می شود
نکته : محدوده مرجع HCG پس از یائسگی اغلب از ۳-۵ فراتر رفته و حتی گاهی ۱۰-۱۵ نیز می رسد.

۲: بیماری های تروفوبلاستیک خاموش
هورمون HCG هیپر گلیکوزیله موجب جایگزینی و رشد جفت در حاملگی می گردد این هورمون همچنین سبب رشد و تهاجم بدخیمی هایی مانند نئوپلاسم های ترفوبلاستیک ، مول مهاجم و کوریو کارسینوما می گردد

مول هیداتیفرم علت شایع سقط جنین است بقایای مول هیداتیفرم در رحم اغلب نقاط ریز بافت بسیار تمایز بافته جفتی یا باقیماتده سلولهای سینسیتیو تروفوبلاست هستند این نقاط بافتی بطور منظم تولید HCG نموده و موجب مثبت شدن آزمایش HCGمی گردند.

۳: سرطان ها
وقتی یک سرطان اولیه پیشرفت می کند میتواند موادی شبیه HCGرا تولید کند این مواد همان زیر واحد بتای آزاد بوده که در نمونه سرم قابل شناسایی است.

۴: نئوپلاسم تروفوبلاستیک یا کوریوکارسینوما
بدخیمی هایی هستند که از حاملگی های طبیعی یا حاملگی مول هیداتیفرم مشتق می شوند.

۵: سندرم HCG خانوادگی
این سندرم جدیدا کشف شده مردان و زنان افزایش تولید HCG را از طریق ارثی کسب می کنند.

۶: درمان با HCG
هنگامی که از HCG به عنوان دارو جهت القای تخمک گذاری استفاده می شود ، غلظت سرمی آن پس از تزریق ۵۰۰۰ واحد به ۵۰۰-۱۰۰۰ رسیده و در طی ۸-۱۲ روز به کمتر از ۵ می رسد.

۷: استفاده از HCG به عنوان مواد نیروزا
برخی از ورزشکاران ممکن است جهت دوپینگ از HCG برای تحریک تولید هورمونهای استروئیدی استفاده کنند که این خود ممکن است سبب افزایش مقدار سرمی HCG گردد.

۸: نتایج مثبت کاذب HCG
نتایج مثبت کاذب معمولا بواسطه وجود آنتی بادیهای هتروفیل در سرم بیماران ایجاد میشود