گزارشکار ضربه فوران

هدف آزمایش   :

نیروی وارد از طرف مانع به سیال برابر است با تغییر مومنتوم سیل قبل و بعد از برخورد به مانع که طبق قانون سوم نیوتن عکس این نیرو از طرف سیال به مانع اعمال می شود .

این نیرو تابعی از مشخصات جت آب ، سرعت آن و مشخصات فیزیکی آن می باشد .

در اینجا چون از مانع نیم کره استفاده کردیم داریم

 

اندازه گیری نیرو :

x F(a+b)=w.

 

هدف آزمایش

 

بررسی نیروهای حاصل از برخورد جت آب به یک مانع مسطح کروی ساکن

 

روش انجام آزمایش:

 

دستگاه آزمایش دارای افشانکی در داخل یک محفظه شیشه ای است که جت اب به شکل منظمی از آن خارج می شود . آب توسط پمپ میز هیدرولیکی به داخل افشانک هدایت می شود . و پس از خروج از افشانک به یک مانع مسطح یا نیم کره برخورد می کند . این موانع به اهرمی متصل هستند که با جابه جا کردن وزنه ای برروی این اهر م می توان مقدار نیروی وارد از طرف جت به مانع را اندازه گیری کرد . پمپ را روشن کرده تا ماکزیمم دبی از افشانک خارج شود .

 

متن کامل در فایل زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – ضربه فوران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.