گزارش کار تقطیر با بخار آب

گزارش کار تقطیر ساده اتانول,تقطیربابخارآب,گزارش کار تقطیر جز به جز,نمودار تقطیر ساده,گزارشکار شیمی الی ۱,تقطیر با بخار اب,روش کار تقطیر جز به جز,تقطیر جزبه جز,
تقطیر جز به جز نفت خام,تقطیر ساده,دستگاه تقطیر جز به جز,تقطیر هوای مایع,ستون تقطیر,تقطیر ساده الکل,تقطیر جزبه جز,گزارش کار تقطیر ساده,سوالات تقطیر جز به جز,
دستگاه تقطیر جز به جز,تقطیر جز به جز اب واستون,تقطیر جز به جز نفت خام,تقطیر جز به جز هوای مایع,تقطیر ساده چیست

این گزارش کار شامل مواد و شرح کارهای زیر می باشد که همگی در یک فایل word جمع آوری شده (۱۴ صفحه) همراه با نمودارهای مربوطه

گزارش کار تقطیر بخار آب بروموبنزن
گزارش کار تقطیر جزء به جزء متانول و آب
گزارش کار تقطیر جزء به جزء بنزن و تولوئن
گزارش کار تقطیر ساده
گزارش کار تقطیر ساده تتراکلریدکربن
گزارش کار  تقطیر ساده متانول و آب
گزارش کار خالص سازی آنیلین به روش تقطیر با بخار آب.
گزارش کار خالص سازی استون به روش تقطیر ساده

نمونه از مقدمه یکی از گزارش کارها

تقطیر ساده متانول و آب

در یک بالن ۱۰۰ میلی لیتری مخلوطی از ۲۵ میلی لیتر متانول و ۲۵ میلی لیتر آب بریزید. دو عدد سنگ جوش کوچک در بالن بیندازید و به آرامی بالن را حرارت دهید. درجه حرارتی که اولین قطره مایع از نوک ترمومتر به داخل بالن میچکد (میعان) یادداشت کنید و به عنوان شروع تقطیر در نظر بگیرید. در همین لحظه بخارات داخل لوله جانبی شده و مایع میشود و سرازیر شده از دهانه خروجی مبرد وارد ظرف جمع آوری میشود و …..

خالص سازی آنیلین به روش تقطیر با بخار آب.

تئوری آزمایش :

غالبا به کمک تقطیر با بخار آب میتوان ترکیبات آلی فراری را که با آب مخلوط نمیشوند یا تقریبا با آن غیر قابل اختلاط هستند تفکیک و تخلیص کرد. در این روش مخلوط آب و جسم آلی با هم تقطیر میشوند. که به دو صورت امکان پذیر است:

۱)  روش مستقیم: که مخلوط آب و ماده آلی با همدیگر حرارت داده میشوند (تقطیر بوسیله آب). و …..

دانلود متن کامل گزارش کارهای بالا در فایل word زیر:قیمت ۲۰۰۰ تومان

RIAL 20,000 – خرید

نظرات بسته شده است.