گزارش کار صداهای قلب

گزارش کار صداهای قلب

ضربان قلب دو صدای مجزا و مشخص تولید می کند که توسط گوشی قابل شنیده شدن هستند. صداهای قلبی اغلب با صداهای تک سیلابی بوم ـ تاپ بیان می شوند و هر دوره قلبی با بوم- تاپ و به دنبال آن یک مکث مشخص می گردد ، قسمت بوم ـ تاپ آن بخش سیستولی دوره و مکث نشان دهنده دیاستول آن است .

۱) صدای اول قلب :

صدای اول قلب حاصل چند عامل است . اول بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی، دوم جریان متلاطم خون در داخل بطن ها و سوم انقباض دیواره بطن ها. صدای اول طولانی تر از صدای دوم و فرکانس کمتری دارد.

۲) صدای دوم قلب :

این صدا معمولاً واضح تر و زیرتر و بلندتر از صدای اول می باشد. صدای دوم معرف پایان سیستول بوده و معمولاً مربوط به بسته شدن دریچه های آئورت و سرخرگ ششی است. ممکن است در هنگام دم بین این دو دریچه فاصله کوچکی ایجاد شود و بنابراین صدای دوم دو جزء گردد. دو صدای دیگر نیز توسط قلب ایجاد می شود که معمولاً با گوشی شنیده نمی شوند، این صداها با وسایل الکترونیکی مناسب ثبت می شوند. صدای سوم قلب در هنگام هجوم سریع خون به داخل بطن ها ایجاد می شود و گفته می شود که انعکاس ارتعاشات بطن ها در هنگام پرشدن آنهاست . صدای چهارم قلبی (صدای دهلیزی) معمولاً توسط صدای اول پوشیده می شود و نتیجه سیستول دهلیزی و جریان خون از دهلیزها به بطن هاست .

روش آزمایش :

صفحه گوشی را در محل نوک قلب در پنجمین فضای بین دنده ای سمت چپ سینه قرار دهید (شکل ۱) صفحه حساس گوشی را به…

ادامه در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.