گزارش کار فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار (تفسیر نوار ادرار)

دستور کار آزمایشگاه فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار

کلیه نقش اساسی در تنظیم حجم و ترکیبات شیمیایی پلاسما، مایع خارج سلولی و لنف بر عهده دارد. کلیه ها نه تنها غلظت های مواد شیمیایی در مایع خارج سلولی را تنظیم می کنند بلکه PH و فشار اسمزی آنرا نیز متعادل می سازند. واحد عملی کلیه نفرون است و در هر کلیه حدود یک و نیم میلیون نفرون وجود دارد. ادرار بدنبال فرایندهای فیلتراسیون گلومرولی، بازجذب و ترشح توبولی تشکیل می شود. آزمایشات مختلفی برای بررسی عملکرد کلیه و ویژگیهای ادرار انجام می شود .

مراحل انجام آزمایشات مربوط به بررسی عملکرد کلیوی:

  • در صورت امکان ۲ تا ۴ ساعت قبل از شروع آزمایش نوشیدنی به اندازه کافی مصرف نموده و از تخلیه کردن مثانه خود، خودداری نمایید.
  • با شروع ساعت کار آزمایش، ظرف مناسب جمع آوری ادرار که کاملا تمیز و خشک است را از مسئول آزمایشگاه دریافت کرده وضمن تخلیه کامل مثانه خود، کمی از بخش میانی ادرار خود را در ظرف جمع آوری کنید. نمونه ای از آنرا در یک لوله آزماش خشک و تمیز ریخته و جهت انجام آزمایش تجزیه ادرار به آزمایشگاه بیاورید و بعنوان نمونه اول برچسب بزنید.
  • زمان دقیق تخلیه مثانه را یادداشت کنید.
  • برای اعضاء هر گروه چند نوع نوشیدنی مختلف در نظر گرفته شده است که بر اساس قرعه کشی، نوع نوشیدنی هر فرد مشخص می شود. یک یا چند لیوان از نوشیدنی مربوط به خود را میل نمایید. میزان مناسب نوشیدن مایع (بر حسب میلی لیتر) برابر است با ۱۴ برابر وزن بدن (بر حسب کیوگرم).
  • مقدار مایعی که می نوشید را یادداشت نمایید.
  • زمان پایان نوشیدن مایع را بطور دقیق یادداشت کنید.
  • در فواصل ۳۰ دقیقه ای بعد از نوشیدن، مثانه خود را بطور کامل تخلیه کرده و حجم ادرار خود را با استفاده از استوانه مدرج تعیین کنید. این کار را در طول ۲ ساعت آزمایشگاه، حداقل ۳ بار انجام داده و مقدار آنرا در هر زمان یاداشت نمایید. میزان متوسط حجم ادرار در فرد بالغ حدود ۱۵۰۰ سی سی در شبانه روز می باشد (میزان ادرار در فرد بالغ بین ۸۰۰ تا ۲۳۰۰ سی سی در روز است که بستگی به میزان مصرف مایعات دارد). افزایش میزان ادرار پلی اوری نام دارد که در تعدادی از بیماری ها مثل دیابت شیرین، دیابت هیپوفیزی، دیابت نفروژنیک، دیابت آدرنال و نفریت مزمن دیده می شود. میزان ادرار( الیگواوری) در بعضی از بیماری های دیگر مثل اسهال، تب، گرما زدگی و … کاهش می یابد.

متن کامل و ادامه در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.