گزارش کار محاسبه وزن مخصوص خاک در محل

محاسبه وزن مخصوص خاک در محل.وزن مخصوص خشک خاک عبارت از نسبت وزن مخصوص مرطوب خاک در محل به در صد رطوبت همان خاک به اضافه ۱ است  با تعیین وزن مخصوص خشک خاک می توان با انجام آزمایش تراکم  ( برای به د ست آوردن  نسبت  کوبید گی)  در آزمایشگاه میزان قابلیت کوبیدگی خاک را درمحل بدست آورد.

نسبت کوبید گی از تقسیم وزن مخصوص خشک خاک در سایت به وزن مخصوص خشک  ماکزیمم خاک در آزمایشگاه به د ست می آید.

درراهسازی ، فرودگاهها ، سدهای خاکی ، کانال ها، جاده های درجه ۱ و۲ وحتی در ساخت پی ابنیه های ساختمانی ، بدلیل اینکه نیاز به بستری محکم می باشد انجام آزمایش میزان کوبیدگی  الزامی می باشد  طبق آیین نامه می بایست حداقل تراکم  بسته به نوع پروژه ارضا گردد واگر خاکی این قدرت را نداشته باشد ، خاک ضعیف تلقی شده واز محل خارج شده وبجای آن خاکی با قابلیت تراکم پذیری مقبول جایگزین می شود.

نکته ای که می بایست به آن توجه کرد این است که در آزمایشگاه برای انجام آزمایش تراکم می بایست همان انرژی که در محل به خاک وارد می گردد، در آزمایشگاه برای خاک مورد نظراعمال گردد . در این جا از روش مخروط  ماسه ای استفاده شده است . منطق آزمایش بر مبنای استفاده از ماسه استاندارد و وزن مخصوص آن است .

منظور از ماسه استاندارد این است  که دانه بندی آن یکنواخت باشد یعنی اندازه تمام ذرات آن یکسان بوده ومیزان ریز دانه در آن زیاد نباشد این ماسه باید از الک نمره ۴۰ عبور کرده وروی نمره ۵۰ باقی بماند .

ابزار :

۱- دستگاه sand bottle      ۲- ماسه استاندارد ( یکنواخت )    ۳- ترازو      ۴-   شلف      ۵- چکش و قلم     ۶- کیسه پلاستیکی

۷- oven

روش انجام :

تعیین وزن مخصوص ماسه:

ابتدا در آزمایشگاه یک ظرف استوانه ای با حجم و وزن مشخص را برمی داریم و آنرا پر از ماسه می کنیم سپس وزن آنرا اندازه می گیریم سپس وزن مخصوص خشک ماسه را بدست می آوریم . استوانه به قطر ۱۵٫۱۲cm و ارتفاع….

ادامه متن و دانلود فایل word کامل در لینک زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.