گزاشکار تیتراسیون آهن با سریم

عنوان

تیتراسیون آهن (II) با سریم (IV)

هدف

اندازه گیری درصد آهن در یک ترکیب از طریق تیتراسیون پتانسیومتری آهن (II ) با محلول استاندارد سریک آمونیوم نیترات

مواد لازم

تیتر شونده: آهن (II ) با غلظت ۰٫۱ مولار

تیتر کننده: محلول ۰٫۱ مولار سریک آمونیوم نیترات

وسایل لازم

مگنت ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت حبابدار ، بورت،پایه بورت،همزن مغناطیسی،الکترود شناساگر پلاتین،الکترود مرجع

روش آزمایش

در ابتدای کار بورت را با محلول استاندارد سریک آمونیوم نیترات ۰٫۱ مولار صفر می کنیم. سپس ۲۵ میلی لیتر از محلول استاندارد  را که توسط کارشناس آزمایشگاه تهیه شده است را درون یک بشر میریزیم و آنرا توسط آب مقطر به حجم میرسانیم ( ابتدای کار درون بشر یک عدد مگنت قرار می دهیم)

ادامه مطلب در فایل زیر:

قیمت ۱۰۰۰ تومان

لینک دانلود

نظرات بسته شده است.