خطرات مجله و کتاب برای نوزاد

خطرات مجله و کتاب برای نوزاد

همگی دوست داریم که برای کودک یا نوزادمان کتاب بخریم. اما آیا واقعاً برای کودکان ایمن است؟

وقتی کتابی را فرای فرزندتان انتخاب میکنید، مطمئن شوید که بر روی صفحاتش پوشش نازکی داشته باشد تا جوهر استفاده شده در چاپ کتاب مستقیماً با پوست فرزندتان در تماس نباشد.

حتی اگر برای فرزندتان کتاب تهیه نکنید نیز حتماً روزنامه یا مجله ای در منزل دارید که واقعاً مورد علاقه کودکان هستند( برای پاره کردن یا دیدن تصاویر).

از آنجاییکه فرزندتان میتواند تکهای از صفحه را پاره کرده و آنرا در دهان خود بگذارد،

مراقب باشید که این کار باعث خفگی او نشود. همچنین جوهر استفاده شده در روزنامه ها معمولاً نوع مرغوبی نیست، بنابراین دور نگه داشتن فرزندتان از آن ضروری است.

 

هفته نامه سلامت