رزوواستاتین یا روپیکسون (روش مصرف،خطرات و عوارض،فواید)

قیمت رزوواستاتین,رزوواستاتین دارویاب,عوارض داروی رزوواستاتین,عوارض قرص چربی رزوواستاتین,رزورکسین ۵,رزوواستاتین عبیدی,رزوواستاتین ویکی پدیا,
رزوواستاتین کلسیم,قیمت قرص روپیکسون,رزوواستاتین ۴۰

این دلرو مانند سیمواستاتین برای تنظیم چربی خون مصرف می شود.
برای درمان هایپرلیپیدمیا که شامل: primary hypercholesterolaemia ، mixed dyslipidaemia ،و hypertriglyceridaemia کاربرد دارد.

 مکانیسم اثر
مانند سایر استاتین ها مهار کننده آنزیم (hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-cOa است. بر روی چرب های پلاسما موثر است.
میزان کلسترول LDL ، آپولیپوپروتئین B و تری گلیسیریدها را کاهش می دهد و میزان کلسترول HDL را افزایش می دهد.

فارماکوکینتیک
روزوواستاتین بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود و زیست دستیابی این دارو ۲۰% است. اوج غلظت پلاسمایی دارو ۵ ساعت پس از مصرف خوراکی به دست می آید.
عمدتا در کبد توسط آنزیم سیتوکروم P450 ایزوآنزیم CYP2C9 متابولیز می شود. پروتئین باندینگ ۹۰ درصد.
نیمه عمر پلاسمایی دارو ۱۹ ساعت است.
۹۰ درصد دارو از راه مدفوع دفع می شود(شامل داروی جذب شده و جذب نشده). ۵% دارو بدون تغییر از ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی
نژاد آسیایی بیشتر در معرض عوارض این دارو قرار دارند و احتمال بروز میوپاتی در نزد جمعیت آسیا محتمل تر است.

تداخل دارویی
غلظت خونی رزوواستاتین با سیکلوسپورین و جم فیبروزیل افزایش می یابد. اگر لازم است با این داروها مصرف شود باید دوز رزوواستاتین تعدیل شود.

اشکال دارویی
قرص ۵ و ۱۰ و ۲۰ میلی گرم این دارو موجود است.