مهم ترین علت همولیز خون

مهم ترین علت همولیز خون،دلایل لیز شدن گلبول قرمز در آزمایش خون و هنگام خونگیری،لیز شدن خون هنگام نمونه گیری

بهره گیری از سر سوزن خیلی نازک
سر سوزن نازک و لوله بزرگ خلادار
وصل نمودن نامناسب سر سوزن به سرنگ و ورود خون به حالت کف آلوده
کشیدن پیستون سرنگ با سرعت بالا
تهیه نمونه از محل هماتوم
وارد کردن شوک تکانشی به لوله های حاوی نمونه
بستن تورنیکت نزدیک محل خونگیری
نمونه گیری خون قبل از تبخیر الکل
چرخاندن اپلیکاتور دور لخته در هنگام تهیه سرم
مجاورت  سرم یا پلاسما با گلبول های قرمز به مدت خیلی زیاد
سانتریفیوژ کردن نمونه با سرعت های بالاتر از حد مجاز و تعریف شده
دمای بالای ۴۹  جهت نگهداری گلبول های قرمز
کم خونی اتو ایمیون، کم خونی همولیتیک مانند داسی، اسفروسیتوز، تالاسمی، سوختگی ها، کمبود  G6PD

نظرات بسته شده است.