درمان خانگی عفونت گلو و گلودرد چرکی

درمان زخم گلو,درمان سریع التهاب گلو,درمان التهاب گلو,درمان خانگی عفونت گلو,درمان خراشیدگی گلو,داروی ضد التهاب گلو,درمان التهاب گلو و حنجره,درمان سوزش گلو بعد از استفراغ
آنژين-گلودرد – التهاب گلو – ورم لوزه – درمان لوزه – درمان التهاب لوزتين – تورم گلو – عفونت گلو – برونشيت – ورم گلو

1. براي درمان آنژين 3 گرم چوبك را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده صاف نموده روزي 3 بار غرغره كنيد.

2. براي تسكين آنژين و گلودرد 5 گرم گياه نعناي چمني را در 200 سي‌سي آب‌ جوشانده صاف نموده غرغره كنيد.

3. برگ و گل گوش خر 3 گرم را در 200 سي‌سي آب‌جوش 15 دقيقه دم‌كرده بنوشند.

4. براي درمان گلودرد با جوشانده آويشن غرغره شود.

5. براي رفع التهاب گلو 5 گرم ميوه آس‌بري را در 200 سي‌سي آب‌جوش 5 دقيقه جوشانده سپس غرغره شود.

6. براي ورم حلق نيم گرم خولان را در آب حل كرده غرغره شود.

7. با جوشانده اسطوخودوس غرغره نموده ورم لوزتين را از بين مي‌برد.

8. براي رفع گلودرد و ورم لوزه‌ها 5 گرم گياه ابره‌الراعي را در 100 گرم آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده غرغره كنيد.

9. براي رفع درد گلو و حلق 10 گرم برگ و پوست گياه شاه بلوط را در 200 سي‌سي آب جوشانده صاف نموده غرغره كنيد.

10. براي درمان لوزه‌ها 3 گرم گياه گوش موش را در 200 سي‌سي آب‌جوش 20 دقيقه دم‌كرده صاف نموده به مدت چند روز غرغره كنيد.

11. براي تورم و پرخوني گلو 10 گرم صمغ را با 100 گرم آب‌جوش مخلوط كرده غرغره نمائيد و به محل متورم بماليد.

12. براي درمان گلودرد 10 گرم غده‌هاي زيرزميني اسپيره را در 300 سي‌سي آب‌ جوشانده غرغره كنيد.

13. براي درمان گلودرد 2 گرم افسنتين را در 200 سي‌سي آب‌ جوشانده غرغره كنيد.

14. براي درمان التهاب لوزتين 5 گرم ريشه انجبار را به مدت نيم ساعت در 2 ليتر آب بجوشانيد سپس صاف نموده غرغره كنيد مفيد مي‌باشد.

15. براي گلودرد و جراحات آن هر 6 ساعت 2 قاشق شربت علف‌چشمه بنوشند.

* طرز تهيه شربت علف‌چشمه:650 گرم آب شاهي‌آبي را با 500 گرم شكر مخلوط نموده با حرارت ملايم جوشانده تا به قوام آيد.

16. براي درمان آنژين 10 گرم شيرين بيان را در 250 سي‌سي آب سرد ريخته حرارت مي‌دهيم تا به جوش آيد 5 دقيقه جوشانده سپس 12 ساعت بماند آنگاه صاف نموده تا شب چند نوبت به مدت يك هفته بنوشند. كساني كه فشارخون آن‌ها بالاست با احتياط مصرف كنند.

17. جهت رفع گلودرد 2 گرم برگ استوارك را در 200 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده غرغره كنند.

18. براي درمان ورم گلو برگ و ريشه گياه اشيرانت را جوشانده سپس غرغره كنند.

19. براي اخراج زالوي چسبيده به گلو با جوشانده پوست درخت نارون غرغره شود.

20. براي درمان احتقان: بابونه، ناخنك و گل بنفشه را به طور مساوي تقسيم كرده و سپس از بخور آن استفاده كنند.

21. جهت تسكين درد گلو با جوشانده بارهنگ غرغره شود.

22. براي تسكين گلودرد و ورم لوزه‌ها 3 گرم برگ نو را در 200 سي‌سي آب جوشانده غرغره شود.

23. جهت درمان گلودرد 15 گرم برنجاسف را در يك ليتر آب‌جوش دم‌كرده روزي 3 فنجان نوشيده و غرغره كنند.

24. براي معالجه لوزه‌هاي چركين شيره بلادر را با كمي آب مخلوط نموده غرغره شود.

25. جهت درمان و رفع چرك گلو روزي 3 بار هر بار 2 گرم بنفشه سه رنگ را در 150 سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده به مدت يك هفته بنوشند.

26. چنان‌چه زالويي در گلو چسبيد با جوشانده برگ درخت بيدمشك غرغره شود.

27. جهت درمان عفونت گلو و درمان برونشيت 10 گرم شيرين بيان را در 250 سي‌سي آب سرد ريخته حرارت مي‌دهيم تا به جوش آيد 5 دقيقه جوشانده سپس 12 ساعت بماند آنگاه صاف نموده تا شب چند نوبت به مدت يك هفته بنوشند. كساني كه فشارخون آن‌ها بالاست با احتياط مصرف كنند.

نظرات بسته شده است.