تیتراسیون یا رقیق سازی

تیتراسیون یا رقیق سازی

رقیق سازی یا تیتراسیون نمونه مجهول(مثلا سرم)،به شکل سریالی یعنی با یک ضریب ثابت انجام میشود.
مثلا ضریب 2… یعنی نمونه مجهول (3 بار) پشت سر هم با اضافه کردن مایع یا محلول رقیق کننده رقیق میشود بطوریکه هر بار غلظت ان نصف و رقت ان دو برابر میشود…

پس ضریب 2 یعنی 3 بار رقیق سازی سریالی  بدین صورت که غلظت لوله اول 1/2
لوله دوم 1/4
لوله سوم 1/8
خواهد بود
مقدار تیتر:عکس غلظت است
مثلا تیتر ۱/۴ میشود 4…

برای بهتر متوجه شدن مطلب مراحل عملیش رو توضیح میدم:

اساس تیتراسیون در همه جا مشابه هم است فقط مقدار غلظت و تیتر فرق میکند.
بعنوان مثال ما برای ازمایش رایت لوله ای عمل تیتراسیون را اینطور انجام میدهیم:

تیتراسیون

مراحل عملی رقیق سازی و تیتراسون سرم
ابتدا 7 الی 10 لوله شیشه ای را اماده کنید.
داخل لوله شماره 1 مقدار 1000 ماده رقیق کننده بریزید(مثلا بافر)
داخل بقیه لوله ها 500 لاندا ماده رقیق کننده بریزید.
از لوله شماره 1 مقدار 100 لاندا اوت کنید.
مقدار 100 لاندا سرم را به داخل لوله شماره 1 بریزید.
حال از لوله شماره 1 مقدار 500 لاندا از محتویات را برداشته و به لوله 2 بریزید.
سپس از لوله 2 مقدار 500لاندا برداشته وبه لوله 3 بریزید.
به همین ترتیب 500 لاندا از لوله 3 برداشته و به لوله 4 بریزید…
لوله ها که تمام شد 500 لاندای اخر را اوت میکنیم…

غلظت برای لوله اول 1/10
غلظت برای لوله دوم 1/20
غلظت برای لوله سوم 1/40
و….
خواهد بود.
اساس تیتراسیون در همه تست ها مشابه هم است.مقدار غلظت هر لوله در هر تست و تعداد هر لوله را به شما خواهند گفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.