آزمایش کومبس غیرمستقیم Ind.Cooms

روش انجام آزمایش کومبس غیرمستقیم
Ind.Cooms
۱٫ابتدا سوسپانسیون ۵-۲ درصد گلبولهای قرمزشسته شده معلوم (o+) در سرم فیزیولوزی را تهیه کنید.
۲٫مقدار ۰٫۱ میلی لیتر از سوسپانسیون گلبولهای قرمز را به انتهای لوله سرولوژی بریزید.
۳٫مقدار ۰٫۲ میلی لیتر ازسرم یا پلاسمای بیمار را به گلبولهای قرمز اضافه کنید.
۴٫لوله آزمایش را بمدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه دربن ماری ۳۷ درجه سانتی گراد قرار دهید.این مرحله را به نام مرحله حساس کردن (sensitization) گلبولهای قرمزمی گویند.
۵٫گلبولهای قرمز حساس شده را سه تا چهارباربا سرم فیزیولوزی بخوبی بشوئید.
۶٫پس ازآخرین سانتریفوز لوله آزمایش را برگردانیده تا تمام سرم فیزیولوزی خارج شود آخرین قطره را روی دستمال کاغذی خارج کنید.
۷٫سپس دوقطره آنتی گلبولین انسانی به گلبولها اضافه کرده وبه خوبی لوله آزمایش را تکان داده تا گلبولها درسرم پراکنده شود.
۸٫لوله رابمدت سه دقیقه درحرارت اتاق قرار داده وسپس ۱۵ ثانیه در دور ۳۴۰۰ دور در دقیقه یا یک دقیقه در۱۰۰۰دور در دقیقه سانتریفوز نمائید.
۹٫نتیجه آزمایش را با زدن ضربه ملایمی به ته لوله بررسی کرده وآگلوتیناسیون یاعدم آنرا یادداشت نمائید.
۱۰٫اگرنتیجه منفی باشد وآگلوتیناسیون درته لوله دیده نشود برای اطمینان یک قطره از گلبولهای کنترل مثبت رابه ته لوله اضافه کنید در این صورت آگلوتیناسیون صورت می گیرد.گاهی لازم است دراین مرحله لوله را سانتریفوز کرد.

اگر نتیجه مثبت باشد وآگلوتیناسیون دیده شود دلالت برحساس بودن سیستم ایمنی بیمار علیه گلبولهای قرمزی است که برای آزمایش به کاررفته است.کومبز مستقیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.