علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت

تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی / روش ایمونو توربیدومتری یا نفلومتری نیمه کمی / روش الایزا کمی )  RF (POS) 1

به دلیل حساسیت و ویژگی پائین تست یک نتیجه روماتوئید فاکتور منفی تشخیص آرتریت روماتوئید را رد نمی کند (۳۰%موارد آرتریت روماتوئید با تست روماتوئید فاکتور منفی همراه است )

اندازه گیری تیتر دقیق روماتوئید فاکتور( به روش ایمونوتوربیدومتری یا نفلومتری ) در مانیتورینگ روند درمان بیماری مفید می باشد و در خلال نزول و پسرفت بیماری در حین درمان تیتر به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد ولی به ندرت منفی می گردد و افزایش پیشرونده تیتر در طول زمان نشانه پروگنوز بد بیماری و فاز شعله ور بیماری آرتریت روماتوئید می باشد.

تست روماتوئید فاکتور در ۱۰% افراد سالم جامعه مثبت می باشد خصوصا در افراد مسن بالای ۷۰ سال که این درصد مثبت کاذب به حدود ۲۵% می رسد .

تست روماتوئید فاکتور در ۱۵% افراد مبتلا به لوپوس مثبت می باشد

تست روماتوئید فاکتور در ۹۰% افراد مبتلا به شوگرن اولیه  یا پورپورای کرایوگلوبولینمی  مثبت می باشد

تست روماتوئید فاکتور در ۱۰% الی ۴۰% افراد با بیماری های التهابی مزمن نظیر سل و جذام و تب مالت و اندوکاردیت باکتریال  و بیماری های ویرال نظیر هپاتیت و انفولانزا و بیماری های انگلی نظیر مالاریا و شیستوزومیازیس و تریپانوزومیاز و فیلاریاز  مثبت می باشد

تست روماتوئید فاکتور در ۱۰% افراد مبتلا به پارا پروتئینمی نظیر ماکروگلوبولینمی والدنشتروم  مثبت می باشد

تست روماتوئید فاکتور در آرتریت های چرکی و تب روماتیسمی و استئوآرتریت منفی می باشد

آنتی بادی ضد پپتید سیترولینه یک مارکر ویژه و اختصاصی جهت بیماری آرتریت روماتوئید است که در نسل جدید کیت های الایزا دارای ۹۶% ویژگی Anti-CCP( POS)2

برای بیمار ی آرتریت روماتوئید می باشد ( ۷۵% حساسیت ) خصوصا در تشخیص اولیه و زودرس بیماری آرتریت روماتوئید به شکلی که در  چند ماه اول بیماری که هنوز مارکر روماتوئید فاکتور منفی است این مارکر مثبت خواهد بود که در تسریع در روند درمان بیماری و جلوگیری از بروز عوارض پیشرفته بسیار کمک کننده خواهد بود .

Anti-MCV ( POS)3

در ۵۰% موارد آرتریت روماتوئید   ANA(POS)4

۵- سطح کمپلمان سرم نرمال در بیماران آرتریت روماتوئید ( به جز مواردی که آرتریت روماتوئید با واسکولیت همراه باشد) / با تیتر های بسیار بالای روماتوئید فاکتور کاهش سطح کمپلمان سرم قابل مشاهده است

۶- افزایش پروتئین های فاز حاد در ۵۰% موارد نظیر سدیمان و سی آر پی

۷- شمارش سفید نرمال ( افزایش خفیف در مراحل اولیه بیماری فعال )

۸- ترومبوسیتوز خفیف در مراحل اولیه بیماری

۹- افزایش گاما گلوبولین و آلفا دو گلوبولین  و کاهش آلبومین در پروتئین الکتروفورز

۱۰- کاهش گلوکز مایع سینوویال

۱۱- بیوپسی سینوویوم در نوع گرفتاری تک مفصلی برای رد آرتریت سلی و نقرس

نظرات بسته شده است.