زبان اشاره به کودک

زبان اشاره کودک چیست؟زبان اشاره یکی از روش های برقراری ارتباط با کودکان قبل از صحبت کردن است. کودکان قبل از صحبت کردن، علائم دیداری را بهتر از گفتاری می فهمند.  آنها حدود هفت ماهگی می توانند نیازهای خود، آنچه به آن فکر می کنند یا احساس می کنند را به شما بفهمانند.
قبل از اینکه کودک بتواند بخوبی صحبت کند از روش زبان اشاره برای بیان نیاز های خود استفاده می کند. این روش ساختار بنیادی منحصر بفردی برای کودک ایجاد می کند تا در آینده بر اساس آن، زبان گفتاری او نیز شکل گیرد.
کارشناسان برجسته فواید زبان اشاره را تایید می کنند. زبان اشاره باعث تحریک رشد مغز و افزایش ساخت مدارهای مغزی می شود.
دکتر گینس از دانشگاه استیرلینگ می گوید؛ اساسا توانایی برقراری ارتباط بخش مهمی از رشد انسان است. زبان اشاره کودک بر اساس استفاده از حرکات طبیعی و علائم غیر کلامی برای مرحله پیش گفتار او شکل می گیرد که مجموعه توانایی های ارتباطی او را افزایش می دهد. صحبت نکردن یا عدم استفاده از زبان اشاره، باعث می شود ارتباط کودک فقط محدود به رفع نیازهای فوری او برای همان لحظه و همان جا شود، مثلا فقط می تواند به آنچه نیاز دارد، اشاره کند. در حالی که اگر او صحبت کند یا از زبان اشاره استفاده کند، می تواند تجربه های گذشته یا آرزوها، افکار و احساسات خود در را در آینده بیان کند.

آموزش زبان اشاره به کودک

برقراری ارتباط با کودک از اولین روز تولد یکی از حیاتی ترین بخش های تعامل با کودکان است. شما نیز از احساس خاصی که بین شما و فرزندتان بوجود می آید لذت می برید. مانند زمانی که با نوازش انگشتانش به شما لبخند می زند. برخی از ابتدایی ترین عکس العمل های کودک از سه ماهگی آغاز می شود.

در همین سن شما می توانید از زبان اشاره برای برقراری ارتباط با فرزندتان استفاده کنید. زمانی که او کودکی نو پا است یعنی در مرحله ای از رشد قرار دارد که باید روی مهارت های شنیداری، دیداری و گفتاری خود مسلط شود، بنابراین تکنیک زبان اشاره نقش بسیار مهمی در برقراری ارتباط با کودک ایفا می کند.