برخی از محیط های کشت معمول در ازمایشگاه

انواع محیط کشت افتراقی,طرز تهیه محیط کشت of,انواع محیط کشت باکتری همراه با عکس,محیط کشت نوترینت آگار,محیط کشت emb,محیط کشت tsi,روش های کشت باکتری,محیط کشت مایع

برخی از محیط های کشت معمول در ازمایشگاه،انواع محیط کشت های میکروبی،تصاویر محیط کشت،اطلس محیط کشت باکتری
محیط اگار خوندار
این یکی از محیط های کشت  مغذی است که شرایط رشد بسیاری از از باکتریها  را تامین میکند.همچنین ایجاد همولیز بر روی این محیط به راحتی قابل بررسی است.برای تهیه این محیط ابتدا باید محیط کشت اگار را تهیه کنیم و اجازه دهیم محیط تا درجه حرارت ۴۰ تا ۵۰ درجه سرد شود سپس در این هنگام مقدرر ۵ سی سی خون به محیط اضافه کنیم(به ازای هر ۱۰۰ سی سی محیط،۵ سی سی خون تازه).
سپس با سرد شدن محیط انرا بداخل پلیت ها انتقال میدهیم.

محیط شکلات اگار
محیط کشت شکلات اگار که در ان گلبولهای قرمز بصورت لیز وجود .این محیط،از محیط کشت ها  مغذی است که که رشد اغلب باکتریها را تامین میکند .برای تهیه این محیط پس اژ تهیه اگار پایه،وقتی که محیط در دمای ۸۰ درجه درحال جوشیدن است،خون به محیط اضافه میشود(۵ سی سی خون به ازای هر ۱۰۰ سی سی محیط)

محیط مولر هینتون اگار
بعنوان یک محیط مغذی جهت انتی بیوگرام مورد استفاده قرار میگیرد.نحوه ساخت این محیط نیز بصورت حل کردن پودر فوق در اب مقطر،حرارت دادن و استفاده ازاتوکلاو میباشد.

محیط EMB اگار
این محیط از رشد باکتریهای گرم مثبت جلوگیری میکند به عنوان محیط انتخابی(selective)پایه برای جداسازی باکتریهای گرم منفی بسیار مناسب است.کلنی های اشرشیا کلی باسیل بر روی این محیط بصورت جلای فلزی یا درخشندگی متالیک ظاهر میگردند.

محیط مک کانکی اگار
این محیط نیز از رشد باکتریهای گرم مثبت جلوگیری میکند و بعنوان یک محیط انتخابی برای جداسازی باکتریهای گرم منفی مناسب است.کلنی ها بر حسب استفاده از لاکتوز بصورت لاکتوز مثبت(صورتی)یا لاکتوز منفی (بیرنگ) ظاهر خواهند شد

محیط S.S
این محیط از  رشد باکتریهای گرم مثبت و بسیاری از باکتریهای گرم منفی جلوگیری میکند و بعنوان یک محیط انتخابی برای جداسازی سالمونلا و شیگلا بخصوص از نمونه مدفوع بسیار مناسب است

محیط مانیتول سالت اگار
این محیط بعلت دارا بودن ۷٫۵ درصد نمک از رشد بسیاری از باکتریها جلوگیری میکند ولی استافیلوکوک ها در این محیط بخوبی رشد میکنند.این محیط همچنین حاوی قند مانیتول و معرف فنل رد میباشد ودر صورتی که استافیلوکوک مورد نظر قادر به تخمیر مانیتول باشد،باعث اسیدی شدن محیط و تغییر رنگ معرف به زرد میشود.

محیط لایزین ایرون اگار
از این محیط جهت بررسی توانایی باکتری در دکربوکسیلاسیون و دامیناسیون لایزین استفاده میشود.محیط مذبور را پس از تهیه در لوله های استریل تقسیم نموده و سپس لوله را به صورت شیب دار قرار دهید تا محیط به ارامی سرد و منجمد شود .این محیط دارای دو فاز استوانه ای و شیب دار میباشد

محیط کلیگر ایرون اگار  
ازاین محیط برای بررسی توانایی باکتری در تخمیر قند لاکتوز وگلوکز استفاده میشود.پس از تهیه این محیط میبایست حدود ۵ تا ۷ میلی لیتر از محیط را در لوله های استریل تقسیم نموده و لوله را بصورت شیبدار قرار دهید  تا محیط به ارامی سرد و منجمد شود.در تهیه این محیط نیز باید دقت شود که دارای دو فاز استوانه ای و شیبدار باشد.
محیط مالونات
این یک محیط مایع بوده جهت بررسی توانایی باکتری در استفاده از مالونات سدیم به عنوان منبع کربن…تغییر رنگ محیط از سبز به ابی نشانه مثبت بودن تست است.

محیط بایل اسکولین اگار
ای محیط محتوی اسکولین وصفرا بوده که برای شناسایی انتروکوک از سایر استرپتوکک ها بسیار مناسب است.در این محیط صفرا فقط به برخی استرپتوکک ها از جمله انتروکک اجازه رشد میدهد.و باعث لیز شدن بسیاری از استرپتوکک های دیگر خواهد شد و در صورتی که باکتری قادر به هیدرولیز اسکولین باشد،گلوکز و اسکولتین(یک مولکول الکلی است)ازاد شده.  سپس اسکولتین با یون فریک موجود در محیط ایجاد کمپلکس سیاه رنگ مینماید.

محیط SIM
از این محیط برای بررسی حرکت باکتری,توانایی احیای گوگرد و تولید H2S  و تست اندول استفاده میشود.باکتری مورد نظر بوسیله انس به صورت یک خط راست تا عمق محیط، کشت میشود.پس از طی دوره رشد درصورت متحرک بودن باکتری،کدورت ناشی از رشد باکتری در اطراف خط کشت گسترش یافته است.به منظور مثبت بودن تست اندول پس از ۲۴ ساعت چند قطره معرف ارلیش یا کواکس به محیط اضافه میشود که در صورت قرمز شدن،مثبت بودن تست مشخص میشود.در این محیط اگر باکتری قادر به احیای گوگرد و تولید گاز SH2 باشد،باعث سیاه شدن محیط میشود.

محیط سیمون سیترات
پس از تهیه این محیط،حدودا ۳ سی سی از ان را داخل لوله استریل ریخته و لوله را بصورت شیبدار قرار میدهند تا به ارامی سرد ومنجمد شود.از این محیط برای بررسی توانایی باکتری دراستفاده از سیترات سدیم به عنوان منبع کربن استفاده میشود.تغییر رنگ از سبز به ابی نشانه مثبت بودن تست است

محیط اوره
پس اژ تهیه محیط،ان را در لوله های استریل تقسیم میکنند.از این محیط برای بررسی وجود انزیم اوره آز وتوانایی باکتری در هیدرولیز اوره استفاده میشود.تغییر رنگ محیط به ارغوانی پر رنگ نشانه مثبت بودن تست اوره آز میباشد.

محیط کشت TSI

این محیط بطور گسترده در تشخیص باکتریهای روده‌ای ( اعضای خانواده انتروباکتریاسه ) کاربرد دارد. که بصورت شیب دار در لوله آزمایش ساخته می شود و سطح بیشتری برای رشد باکتریها فراهم می‌آورد . کشت در محیط جامد بصورت عمقی ‌ـ‌ سطحی می‌گیرد .
محیط TSI حاوی معرف فنل ـ رد ، سولفات فرو ، تیو سولفات سدیم    ( برای تشخیص تولید گاز سولفید هیدروژن ) و سه قند گلوگز ، لاکتوز و سوکروز میباشد.این محیط قبل از کشت به دلیل داشتن معرف فنل ـ رد قرمز رنگ است .
با استفاده از TSI می توان سه خصوصیت را در یک باکتری مشخص نمود.
الف : توانایی تولید گاز CO2 , H2 از متابولیسم قندها .
ب : توانایی تولید مقادیر زیادی گاز سولفید هیدروژن که از طریق سیاه شدن محیط مشخص می شود
ج : توانایی تخمیر گلوکز ، لاکتوز و سوکروز

محیط  کشت (Beef Extract Broth(BEB
این محیط حاوی مقادیری سدیم کلراید میباشد که جهت کشت قارچ کاندیدا از آن استفاده میشود.

محیط کشتbordet-gengou
این محیط کشت نیز حاوی مقادیری سدیم کلراید بوده و برای کشت و تشخیص بوردتلا پرتوسیس مورد استفاده قرار میگیرد

محیط کشتBHIBA
این محیط کشت برای جداسازی قارچهای مشکل پسند مورد استفاده قرار میگیرد

محیط مایع brain-heart infusion
این محیط برای رشد پنوموکک مورد استفاده قرار میگیرد.سپس تست حلالیت در صفرا انجام میگیرد

محیط brilliant یا محیط کوفمن
یک محیط انتخابی است برای جداسازی سالمونلا،بجز سالمونلا تیفی.از این مکیط برای تشخیص شیگلا استفاده نمیشود.

محیط مایع تتراتیونات
این محیط کشت برای پرورش و جداسازی سالمونلاها به کار برده میشود

محیط آگار خوندار brucella-vitamin k1
از این محیط برای جداسازی و کشت مجدد باکتریهای بی هوازی مورد استفاده قرار میگیرد

محیط کشت Campy BAP
این محیط در جهت تشخیص کمپیلوباکتر مورد استفاده قرار میگیرد.

محیط آگار Cetrimide
این محیط برای جداسازی وتشخیص pseudomonas aeruginosa مورد استفاده قرار میگیرد

محیط کلمبیا CNA اگار
یک محیط انتخابی برای جداسازی کوکسی های گرم مثبت بخصوص استرپتوکوک ها…

محیط خوندار سیستئین تلوریت
این محیط کشت جهت جداسازی و کشت کورینه باکتریوم دیفتری مورد استفاده قرار میگیرد

محیط کشت CTA
برای رشد اکثر باکتریهای بیماریزا قابل استفاده بوده و جهت آزمون تخمیر کربوهیدراتها مورد استفاده قرار میگیرد

محیط آگار دزاکسی کولات سیترات
از این محیط جهت جداسازی سالمونلا و شیگلا از نمونه مدفوع استفاده میشود

محیط آگار Egg Yolk
این محیط برای جداسازی و تشخیص گونه های کلستریدیوم و بعضی از باکتریهای غیر هوازی مورد استفاده قرار میگیرد.

محیط آگار غنی فایلدز
این محیط برای جداسازی هموفیلوس آنفلوانزا مورد استفاده قرار میگیرد

محیط GN مایع
این محیط،یک محیط غنی میباشد که جهت جداسازی سالمونلا وشیگلا از مدفوع مورد استفاده قرار میگیرد.

محیط هکتون آگار
این محیط جهت جداسازی و افتراق باسیلهای روده ای گرم منفی مورد استفاده قرار میگیرد.سالمونلا وشیگلا در این محیط بصورت کلنی های ابی مایل به سبز دیده میشوند.

محیط لوفلر
این محیط جهت جداسازی کورینه باکتریوم مورد استفاده قرار میگیرد

محیط لونشتن-جانسون(L.J)
از این محیط جهت کشت وبررسی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استفاده میشود.

محیط مک براید
از این محیط جهت کشت و بررسی باکتری لیستریا مورد استفاده قرار میگیرد.

محیط XLD(گزیلوز.لایزین.دزوکسی کولات)
از این محیط جهت جداسازی باکتری های بیماریزای روده ای بخصوص شیگلا مورد استفاده قرار میگیرد

محیط Bismuth Sulfite آگار یا محیط ویلسون بلر
این محیط کشت یک محیط افتراقی انتخابی است که به وسیله ان سالمونلا ها خصوصا نوع تیفی مشخص خواهد شد.

تمام تصاویر محیط کشت های ذکر شده در بالا در پائین نمایش داده شده است.(نام محیط کشت با نام خود تصویر یکی شده است)

محیط کشت مک کانکی محیط کلیگر آگار محیط کشت مالونات محیط بایل اسکولین آگار محیط SIM محیط سیمون سیترات محیط اوره اگار محیط کشت TSI محیط کشت BEB محیط کشت border gengou محیط کشت brain-heart infusion مایع محیط کشت بریلیانت مایع جهت سالمونلا محیط کشت بروسلا بلاد آگار ویتامین k1 محیط کشت CAMPY BOB جهت شناسایی کمپیلو باکتر محیط کشت CNA آگار محیط کشت cetrimide محیط کشت CTA محیط کشت egg yolk محیط کشت تلوریت بلاد اگار محیط کشت دزوکسی کولات سیترات اگار محیط کشت تترا تیونات محیط کشت fildes محیط کشت Gn مایع محیط هکتون آگار محیط لوفلر محیط کشت لونشتن-جانسون محیط XLD محیط bismuth sulfite محیط مولر محیط EMB محیط کشت بلاد آگار محیط کشت شکلات اگار محیط سالمونلا شیگلا محیط کشت مانیتول سالت آگار محیط لایزین آگار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *