خواص تمر هندی (نحوه مصرف و فواید)

خواص درمانی هسته تمر هندی,خواص تمر هندی در طب سنتی,طبع تمر هندی,تمبر هندی و لاغری,خواص تمر هندی شیرین,قیمت تمبر هندی,خواص تمر هندی در دوران بارداری,مضرات تمر هندی,درخت تمر هندی,خواص هسته تمر هندی,طبع تمر هندی
تمبر هندی درختی است مرتفع، زیبا که مرکز اولیه انتشار آن در هند و آفریقای شمالی بوده است ولی امروزه در غالب نواحی گرم پرورش می یابد. پوست تنه آن،ضخیم به رنگ قهوه ای است و بر روی آن، ترک و شیارهای مشخص دیده می شود.
برگهایی متناوب و مرکب از10تا 15زوج برگچه کامل (حتی بیشتر) و بی کرک دارد. گلهای آن نسبتاً بزرگ، به رنگ زرد مایل به سبز یا مایل به سفید و مجتمع به صورت خوشه های آویخته است.
کاسه گل آن از 4 تقسیم نامساوی و جام گل آن از 3 گلبرگ مشخص (2گلبرگ دیگر به حالت رشد نیافته) تشکیل می یابد. 9 پرچم دارد ولی فقط 23 تای آنها که به وضع منطبق با کاسبرگ های جلویی قرار گرفته، زایا می باشند.

میوه آن نیام، ناشکوفا،به طول 5 تا 12 سانتی متر و غالباً دارای خمیدگی نسبتاً محسوس است.

سطح خارجی میوه آن، رنگ قهوه ای روشن و برجستگیهایی درمحل دانه ها دارد ومیان بر میوه آن گوشتدار، به رنگ قهوه ای یا مایل به قرمز ومحتوی شیره اسیدی است و درآن ، انشعابات سه دسته آوندی که از دمگل منشا می گیرند، انتشار می یابد. در داخل میوه آن ، 3تا5 دانه مسطح، شفاف و به رنگ قهوه ای مایل به قرمز جای دارد.

قسمت مورد استفاده میوه، میان بر گوشتدار آن است.

برای به دست آوردن قسمت گوشتدار میوه، معمولاً پوسته آن را می شکنند و محتویات درون میوه را که شامل شیره میوه، دسته های آوندی و دانه است خارج نموده سپس خشک می کنند.
طرز خشک کردن نیز در کشورهای تولید کننده تفاوت دارد چنانچه در جزایر آنتیل آن را در ظرف بزرگ وارد کرده، شربت غلیظی که در حال جوش می باشد، بر روی آن می ریزند تا در همه منافذ شیره میوه نفوذ کند.
در برخی نواحی نیز آنرا درون ظروف مسی ریخته (در ظروف غیر مسی سیاهرنگ می شود) حرارت می دهند.

سیاهان ناحیه ای به نام Darfour از قسمت گوشتدار میوه این گیاه برای مصارف تغذیه استفاده به عمل می آورند در مصر، از شیره خشک شده میوه گیاه، قطعات مسطحی به وزن 200تا 300 گرم(شبیه قطعات نان) تهیه می کنند و وسط هر یک از قطعات را نیز در زمانی که هنوز کمی نرم است، سوراخ مینمایند تا با گذاردن نخ از وسط سوراخ بتوان تعدادی از آنها را به سهولت حمل نمود. این قطعات غذای ذخیره کاروان ها را که در صحاری به سر می برند تشکیل میدهد.

ترکیبات شیمیایی
در پولپ میوه مقدار کمی قند و پکتین و در حدود 10 درصد اسید سیتریک و 8 درصد اسید تار تاریک آزاد و تارتارات اسید دو پتاسیم است . درپوست درخت تانن وجود دارد و در هسته میوه مقداری روغن ثابت یافت می شود. ازدرخت صمغی گرفته می شود که دارای گالاکتان است. سر شاخه های سبز و جوان درخت و برگهای جوان و نرم آن منبع غنی از ویتامین B می باشند. پولپ میوه گیاه دارای ماده مسهلی است.

خواص و کاربرد تمبر هندی

پولپ داخل میوه تمر هندی خنک کننده است و به هاضمه کمک میکند در موارد تب و برای رفع تشنگی مفید است. داری خاصیت جبران کمبود ویتامین C بدن است و ملین می باشد. از پولپ تازه و کهنه آن نیز استفاده می شود.

از تمر هندی برای مبارزه و مقابله با مسمومیت حاصله از اسراف در خوردن و جذب روغن دانه های گیاه شوولمگرا (نوعی گیاه است) مصرف می کنند. مغز چوب ساقه ها و درخت تمر هندی مسهل وکمی مدر است و درترکیبی به عنوان مسهل در موارد اختلالات کبدی و کمی اشتها و کمی ادرار توام با یبوست تجویز می شود.

دراندونزی میوه های مانده وکهنه آن برای دارو ترجیح داده می شود. از میوه های کهنه روغنی می گیرند که در موارد مختلفی مصارف دارویی دارد از جمله برای رفع خارش از زخم جوش و کورک مصرف می شود. مخلوط با آب آن را اغلب برای سقط جنین می خورند.
از پوست درخت و برگهای گیاه نیز اغلب به صورت مخلوط با آب حمام و یا به صورت کمپرس و یا به صورت ضماد استفاده می شود.

گرد تخم تمر هندی را سابقاً در ایران با عسل مخلوط کرده و برای افزایش نیروی جنسی می خوردند. تمر هندی از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی ایران سرد و خشک است و در مورد خواص آن معتقدند که مقوی قلب و معده است.
آشفتگی و تهوع صفراوی را تسکین می دهد، ملین است و مسهل صفرا و اخلاط سوخته می باشد و در ردیف خوردنی های ترش مسهلی به راحتی و خوبی آن نیست.
هیجان خون را فرو می نشاند و برای تبهای گرم و خفقان گرم و رفع عطش مفید می باشد. غرغره آن برای خناق نافع است. مضمضه آن برای جوشهای دهان مفید است.
معمول است که تمر هندی را زیاد در آب نمی مالند و فقط در آب خیس می کند، وقتی خوب خیس خورد و محتوی آن داخل آب شد آن را صاف می نمایند و با کمی نبات می خورند. تمر هندی برای سینه وطحال مضر است و اسراف در خوردن آن مولد سرفه می باشد و ناشتا خوردن آن هم به هر حال خوب نیست.

مقدار خوراک آن 150تا 30 گرم است پوست آن قابض است و داروی خوبی برای اسهال مزمن می باشد.

دانه آن سرد و تر و خشکتر از پولپ آن و خیلی قابض است و خوردن مغز دانه آن برای تاخیرانزال مؤثر تر است.

تهیه پولپ تمر هندی
تمرهندی را به مقدار مورد نظر گرفت در آب می خیسانند تا کاملاً نرم شودو از الک مویی رد می کنند و مایع حاصله را در حمام ماریه درحد قوام عصاره، تبخیر می کنند. این پولپ ملین و سرد است و مقدار خوراک آن 40تا60 گرم است.

مربای تمر هندی

پولپ تمر هندی 2واحد، آب 2 واحد و قند کوبیده 5 واحد. پولپ را با آب مخلوط کرده زیرو رو می کنند تا خمیر یکنواختی به دست آید و قند را افزوده و در حمام ماریه تبخیر می نمایند تا وزن مخلوط به 8 واحد برسد.

این مربا مبرد و مسهل خوبی است مقدار خورک آن 200تا 50 گرم برحسب سن و وزن شخص است.

دم کرده تمر هندی
20 گرم تمرهندی را با 1000گرم آب جوش مخلوط کرده مدت یک ساعت دم کنند و با الک صاف نمایند. ظرفی که در آن دم می کنند نقره یا چینی بوده و از مس نباشد. این دم کرده را می توان فنجان فنجان در عرض روز خورد.

شیر بریده تمرهندی
تمر هندی 30تا 60 گرم ، شیر بریده جوش 500تا 1000 گرم. تمر را در شیر بریده مخلوط کرده بگذارد سرد شود و صاف نمایند. این فرآورده مبرد و مسهل است و فنجان فنجان بخورند تا اثر مسهلی آن ظاهر شود.

نظرات بسته شده است.