رنگ آمیزی گسترش های خونی

روش رنگ آمیزی گیمسا,رنگ گیمسا چیست,رنگ آمیزی گیمسا چیست,رنگ رایت,مراحل رنگ آمیزی گیمسا,رنگ آمیزی گسترش خونی,نحوه رنگ آمیزی گیمسا,رنگ آمیزی لام خون محیطی
اصول رنگ آمیزی گسترشهای خونی بدین ترتیب است که رنگهای مورد استفاده معمــولاً دو نوعند: اسیـــدی و بازی. رنگهای اسیدی با قسمتهای بازی سلول مانند سیتوپلاسم ترکیب شده ولذا این قسمتها اسیدوفیل هستند. رنگهای بازی با قسمتــهای اسیدی سلول (مانند هسته) ترکیب شده ولذا این قسمتها بازوفیل هستند. قسمتهایی از سلول که با هر دو رنگ اسیدی و بازی ترکیب می شوند، نوتروفیل می باشند.

رنگهایی که برای رنگ آمیزی گسترشهای خونی بکار میروند بطور کلی رنگهای رومانوفسکی نام دارند. در رنگهای رومانوفسکی اولیه متیلن بلوی کهنه یا رسیده به عنوان رنگ بازی و ائوزین به عنوان رنگ اسیدی بکار میرفت. امروزه دو ترکیب عمده رنگهای رومانوفسکی عبارتند از: آزورB (تری متیل تیونین) به عنوان رنگ بازی و ائوزینY (تترا برومو فلوروسئین) به عنوان رنگ اسیدی.

خاصیت مهم رنگهای گروه رومانوفسکی، تفکیک دقیق سلولها، درجه رنگ پذیری و رنگ آمیزی تفکیکی گرانولهای سلولهاست که مربوط به دو ترکیب مختلف آن میباشد. با رنگهای رومانوفسکی گروه های اسیدی همچون اسیدهای نوکلئیک، پروتئینهای هسته سلول و ریبوزومها رنگ آزور را به خود می گیرند، در صورتیکه ترکیبات قلیایی مانند هموگلوبین، تمایل زیادی به رنگ های اسیدی همچون ائوزین دارند. گرانولهای سلولهای ائوزینوفیل بعلت داشتن گروه های شدیداً بازی، شدیداً با بخشهای اسیدی رنگ می گیرند، در حالیکه گرانولهای بازوفیلها حاوی هپارین(یک ماده اسیدی) بوده و تمایل به ترکیبات قلیایی دارند. از انواع رنگهای رومانوفسکی میتوان موارد زیر را نام برد: رنگ رایت، رنگ گیمسا، جنر-گیمسا، می گرانولد-گیمسا، لیشمن و…

متداولترین رنگ آمیزی در آزمایشگاهها، رنگ آمیزی گیمسا میباشد. برای رنگ آمیزی گیمسا، بعد از اینکه گسترش خون محیطی را تهیه کردند، اجازه میدهند تا لام کاملاً خشک شود، سپس به کمک الکل متیلیک (متانول) گسترش خون محیطی راfix میکنند. برای این منظور بمدت ۵-۳ دقیقه لامها را در متانول قرار میدهند. سپس از محلول گیمسای رقیق شده ریخته و بمدت ۱۵ الی۳۰دقیقه صبر میکنند (زمان رنگ آمیزی با گیمسا برحسب غلظت محلول متغیر است). در نهایت لامها را با آب شستشو داده و سپس لام را خشک کرده و زیر میکروسکوپ به بررسی آن می پردازند.
رنگ آمیزی رایت یکی دیگر از روشهای متداول رنگ آمیزی است. در این روش از ماده فیکس کننده استفاده نمی شود، زیرا در زمان تهیه رنگ به آن متانول اضافه شده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *