کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی 94

رییس کنگره روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در مورد نحوه برگزاری این کنگره توضیح داد:در هشتمین دوره از کنگره بین المللی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، متخصصان برجسته و صاحب نامی از کشورهای کانادا، ترکیه، آلمان، لهستان، بلژیک، آمریکا، انگلیس، اردن، لبنان، ژاپن، ایتالیا، چین و هلند شرکت دارند که تاکنون حضور …

کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی 94 ادامه »