آزمایش رتیک Retic

آزمایش رتیک چیست,آزمایش رتیکولوسیت,روش انجام آزمایش رتیک,رنج نرمال رتیکولوسیت,علت افزایش رتیکولوسیت,رتیکولوسیت چیست؟,مقدار نرمال رتیکولوسیت,رتیکولوسیت بالا رتیکولوسیت‏ها، گلبول­های قرمز جوانی هستند که هسته خود را از دست داده‏اند ولی هنوز دارای بقایای اسیدنوکلئیک ریبوزومی می‏باشند. ریبوزوم‏ها با بعضی از رنگ‏های پایه – حیاتی (آزور B، بریلیانت کرزیل بلو، متیلن بلو) واکنش داده و رسوباتی گرانولر و …

آزمایش رتیک Retic ادامه »