آزمایش سروپلاسمین (شرایط،تفسیر)

آزمایش سرولوپلاسمین,افزایش سرولوپلاسمین,سرولوپلاسمین چیست,سرولوپلاسمین بالا,بيماري ويلسون,سروپلاسمین چیست,بیماری ویلسون در کودکان,بیماری ویلسون pdf نام اختصاری: Cp سایر نام ها: سروپلاسمین، Copper Oxidase، Ferroxidase بخش مورد انجام : بیوشیمی نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم حجم نمونه مورد نیاز: 1 mL شرایط نمونه گیری: ترجیحاً بیمار 4 ساعت ناشتا باشد (غیر ناشتا نیز قابل قبول است). ملاحظات …

آزمایش سروپلاسمین (شرایط،تفسیر) ادامه »