گزارش کار بار بادی (مشاهده کروماتین جنسی )

گزارش کار مشاهده جسم بار,مشاهده جسم بار در مخاط دهان,گزارش کار باربادی,آزمایش مشاهده جسم بار,جسم بار چیست؟,مشاهده ی جسم بار گزارش کار کروماتین جنسی(Barr Body) هدف:مشاهده کروماتین جنسی در بافت پوششی حفره ی دهان مقدمه: ((کروماتین های جنسی نخستین بار در سال ۱۹۴۰توسط آقای بار و برترام در هسته سلول های عصبی گربه ماده شناسایی …

گزارش کار بار بادی (مشاهده کروماتین جنسی ) ادامه »