هلیکوباکتر پیلوری و سرطان معده

هلیکوباکتر پیلوری باکتريی گرم منفی و متحرک است. مشکل آلودگی با این باکتری در تمام نقاط جهان گزارش شده است. این باکتری به صورت انتخابی در غشای مخاطی معده کلونیزه می‌شود و در آنجا می‌تواند باعث بروز آلودگی بلند مدتی شود که با التهابات حاد و مزمن معده‌ای- شکمی همراه می‌باشد. این التهابات می‌تواند منجر …

هلیکوباکتر پیلوری و سرطان معده ادامه »