تست کم خونی هموگلوبین

تست هموگلوبین (Hemoglobin Test)

تست هموگلوبین اغلب برای بررسی آنمی (Anemia) درخواست شده و معمولاً همراه با تست هماتوکریت بوده و یا به عنوان بخشی از شمارش کامل سلول های خونی (CBC) درخواست می شود.این تست برای غربالگری، تشخیص و مانیتورینگ شرایط و بیماری هایی که بر گلبول های قرمز (RBC) اثر گذاشته و یا بر میزان هموگلوبین در …

تست هموگلوبین (Hemoglobin Test) ادامه »