خانمها چه حسی به مردان کچل دارند؟

خانمها چه حسی به مردان کچل دارند؟   مردانی که مجبورند با کچل شدن تدریجی خودشان کنار بیایند، خیلی نگران این هستند که در نظر جنس مخالفشان چه اتفاقی برای ظاهر آنها می‌افتد. نمی‌توان نظر همه زنان را یکسان تلقی کرد اما شاید اگر نظر اکثریت خانم‌ها را بدانید کمی تعجب کنید.     قبل …

خانمها چه حسی به مردان کچل دارند؟ ادامه »