آلوپورینول (روش مصرف،فواید و عوارض)

آلوپورینول و سنگ کلیه,داروی گیاهی جایگزین آلوپورینول,بیماری نقرس چیست,اسید اوریک چیست,راه های جلوگیری از سنگ کلیه,درمان نقرس با گیاهان,قرص نفروویت آلوپورینول و اکسی‌پورینول (متابولیت آن) آنزیم گزانتین اکسیداز را مهار می‌کنند. این آنزیم تبدیل هیپوگزانتین به گزانتین و گزانتین به اسید اوریک را کاتالیز می‌کند. آلوپورینول و متابولیت آن با مهار این آنزیم از تبدیل …

آلوپورینول (روش مصرف،فواید و عوارض) ادامه »