روش و آموزش تزریق هپارین

روش تزریق زیرجلدی آمپول هپارین به صورت مرحله به مرحله

هپارین و Levonox یا سایر فرآورده های تجاری حاوی هپارین های با وزن مولکولی کم به روش زیر جلدی و در شکم تزریق می شوند. این داروها، جزء داروهای ضد انعقاد بوده، و به منظور پیشگیری از ایجاد لخته یا بزرگتر شدن لخته های موجود، داده می شوند. این داروها باعث رقیق شدن خون، یا …

روش تزریق زیرجلدی آمپول هپارین به صورت مرحله به مرحله ادامه »