نخ دندان (نحوه استفاده،بهترین نوع و انتخاب)

بهترین نوع نخ دندان،طریقه نخ دندان کشیدن صحیح،انواع نخ دندان و کشیدن درست نخ دندان نخ دندان یک نخ چند رشته‌ای از جنس نایلون یا گاهی تک‌رشته‌ای از جنس تفلون است که برای برداشتن پلاک دندانی و خارج کردن موادغذائی باقیمانده در سطوح مجاور دندانها(فاصله بین دندانها)بکار می‌رود.   شیوه کار با نخ دندان از …

نخ دندان (نحوه استفاده،بهترین نوع و انتخاب) ادامه »