آشنایی با کروماتوگرافی با کارایی بالا HPLC و کاربردهای آن

آشنایی با کروماتوگرافی با کارایی بالا HPLC و کاربردهای آن تعریف HPLC: این واژه مخفف کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا است و سابقا به آن کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا گفته می‌شد. برخی تعارف متداول در HPLC: کروماتوگرافی: که به فرآیند انجام روش گویند. کروماتوگراف: به دستگاه HPLC اطلاق می‌گردد. کروماتوگرام: به تصویر و منحنی‌های …

آشنایی با کروماتوگرافی با کارایی بالا HPLC و کاربردهای آن ادامه »