عوارض جانبی متیل پردنیزولون

متیل پردنیزولون (روش مصرف دارویی،فواید و عوارض جانبی)

متیل پردنیزولون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات آلرژيك التهابي و در جهت سركوب كردن سيستم ايمني استفاده مي شود. متيل پردنيزولون در هيپرپلازي مادرزادي غده فوق كليه، ادم مغزي و بيماري هاي روماتيسمي نيز مؤثر است. مکانیسم اثر متیل پردنیزولون اين دارو …

متیل پردنیزولون (روش مصرف دارویی،فواید و عوارض جانبی) ادامه »