آزمایش Androstendione

آزمایش آندروستن دایون Androstendione،مقدار نرمال Androstendione،نام اختصاری:  Androstendione سایر نام ها: آندروستن دایون بخش انجام دهنده: آنالیز هورمون نوع نمونه قابل اندازه گیری:  سرم حجم نمونه مورد نیاز:   ۰٫۶ ml شرایط نمونه گیری: نمونه ناشتای صبحگاهی ارجح است. نمونه گیری باید یک هفته قبل یا یک هفته پس از خونریزی ماهیانه انجام شود. ملاحظات نمونه …

آزمایش Androstendione ادامه »