رگ‌های مسدود قلب چگونه باز می‌شوند؟

«آنژیوپلاستی» یا «آنژیوپلاستی بالونی» روشی است که سرخرگ مسدود شده را با فشار‌دادن پلاک (مواد چربی مانند) به دیواره‌های سرخرگ بازمی‌کند. این كار با وارد‌کردن کاتتر در سرخرگ (معمولا در کشاله ران) و عبور آن از آئورت به سمت قلب انجام می‌شود. وقتی‌این بالون به محل انسداد رسید، برای فشار‌دادن پلاک و گشاد كردن مجرای …

رگ‌های مسدود قلب چگونه باز می‌شوند؟ ادامه »