تفسیر آزمایش استرادیول

آزمایش استرادیول Estradiol

استروژن­ها مسئول خصوصیات ثانویه جنسی زن هستند. اگرچه بیشتر از ۳۰ استروژن شناسایی شده‏اند ولی فقط اندازه‏گیری سه استروژن (استرادیول E2، استرون E1 و استریول (E3 در فعالیت‏های بالینی مورد استفاده قرار می‏گیرند. نام اختصاری: E2 سایر نام ها: استرادیول، جزء استروژن ۲ ، ۱۷ – بتا استرادیول ۱۷-β Estradiol, 17-beta Estradiol, Estrogen fraction 2 …

آزمایش استرادیول Estradiol ادامه »