عوارض و خطرات قرص الانزاپین

الانزاپین (نحوه مصرف دارو،فواید و عوارض،موارد کاربرد قرص)

الانزاپین در بيماران مقاوم به درمان سايكوز حاد و شديد كاربرد دارد.همچنین جز داروهای ضد اختلالات روانی و ضد جنون محسوب می شود که در زیر میتوان به ویژگیهای این دارو پی برد. اطلاعات درباره داروی الانزاپین نام علمی دارو (ژنریک): Olanzapine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش و ضد جنون …

الانزاپین (نحوه مصرف دارو،فواید و عوارض،موارد کاربرد قرص) ادامه »