التهاب گوش میانی

التهاب گوش میانی (علائم و نشانه،درمان)

التهاب گوش میانیO.M:که معمولاً ناشی از یک عفونت باکتریال یا ویرال است. سن: در بچه ها شایعتر است اما می تواند در هر سنی ایجاد شود. جنس، ژنتیک ونحوه زندگی: عوامل قابل توجهی نیستند. در التهاب گوش میانی بافتهای پوشاننده گوش میانی ملتهب شده، چرک و مایع در گوش میانی تجمع یافته و باعث ایجاد …

التهاب گوش میانی (علائم و نشانه،درمان) ادامه »