آزمایش اسید اوریک

مروری بر آزمایش اسید اوریک اسید اوریک، یکی از اجزای نیتروژن‌های غیر پروتئینی (NPN) و محصول نهایی متابولیسم پورین‌ها است. اسید اوریک تحت اثر آنزیم گزانتین اکسیداز از متابولیت‌هایی واسط چون هیپوگزانتین و گزانتین تشکیل می‌شود. اسید اوریک نیز مانند ویتامین C جزء مواد آنتی اکسیدان محسوب شده و می‌توان گفت که حدود نیمی از ظرفیت …

آزمایش اسید اوریک ادامه »