دور کمر مردان چقدر باشد؟

اگر دور کمرتان بیشتر از ۹۴ سانتی‌متر باشد، جانتان در خطر است.اندازه نرمال دور شکم،مناسب ترین اندازه دور کمر برای مردان،اندازه دور کمر نرمال، اندازه دور شکم استاندارد همین حالا یک متر بردارید و اندازه دور کمرتان را بگیرید. اگر عددی که روی متر می‌بینید از ۹۴ سانتی‌متر کمتر بود نفس راحتی بکشید و چند …

دور کمر مردان چقدر باشد؟ ادامه »