مروری برفناوری ریزآرایه (Micro array)

مروری برفناوری ریزآرایه (Micro array) چکیده واضح است که هزاران ژن و محصولات آنها (مانند RNA و پروتئین) همگی در یک مسیر پیچیده و منظم در بدن یک موجود زنده به فعالیت مشغولند، با این‌حال روش‌های قدیمی در زیست‌شناسی مولکولی بر اساس یک ژن در یک آزمایش کار می‌کنند که در این صورت بدست آوردن …

مروری برفناوری ریزآرایه (Micro array) ادامه »