استخوان چیست؟

بافت استخوان,انواع استخوان,ساختار استخوان,استخوان انسان,استخوان اسفنجی.استخوان چیست؟ استخوان ماده زنده و محکمی است که داربست اسکلتی بدن انسان را میسازد. استخوان پایه محکمی است که دیگر اعضای بر آن استوار میشوند و در بسیاری از نقاط، استخوان اطراف بافت های حساس را گرفته و از آن محافظت میکند. استخوان ها محل تولید گلبول های سفید …

استخوان چیست؟ ادامه »