دفترچه خودمراقبتی تهیه کنید

عضی از افراد می‌گویند خودمراقبتی، مساله‌ای درباره اعتمادبه‌نفس است، برخی دیگر می‌گویند که به معنای حفظ بهداشت و سلامت خود است. هردوی این گروه‌ها درست می‌گویند اما بهترین معنای آن می‌تواند این باشد که اگر شما اعتمادبه‌نفس بالا، تفکر مثبت، روابط خوب و خاطرات خوبی داشته باشید، به‌احتمال‌زیاد می‌توانید بهتر از سایرین از خود مراقبت …

دفترچه خودمراقبتی تهیه کنید ادامه »