ترمیم دندان شکسته (دلایل شکستن و روش ترمیم و مراقبت)

دلایل شکستگی دندان،ترمیم و بهبود دندان شکسته و ترک خورده،روش های مراقبت از دندان ترک خورده،انواع ترک خوردگی و شکستگی دندان شکستگی و ترک دندان می تواند به دلایل زیر اتفاق افتد: فشار دادن اجسام سخت مثل فندوق، پسته و… ضربه خوردن در ناحیه صورت یا دهان زمین خوردن پوسیدگی دندان که باعث ضعیف شدن …

ترمیم دندان شکسته (دلایل شکستن و روش ترمیم و مراقبت) ادامه »