لیست مواد مخدر

لیست مواد مخدر و عوارض استفاده از مواد مخدر مورفين مورفين از ترياک استخراج ميشود و يا مستقيما از ساقه خشخاش بدست مي آيد و به صورت پودري کريستالي به رنگ قهوه اي روشن و يا سفيد مي باشد.   کدئين كدئين به عنوان يك مخدر آگونيست كه اغلب بصورت كريستالهاي سفيد رنگ مشاهده مي‌شود …

لیست مواد مخدر ادامه »