پرورش و نگهداری گیاه آپارتمانی شامادورا

شامادورا متالیکا  –  PARLOUR PALM CHAMAEDOREA METALLICA : نام علمی   ARECACEAE  – اریکاسه , نخل : خانواده شیب دشت اقیانوس اطلس و جنگلهای انبوه مکزیک : بومی منطقه metallic palm, miniature fishtail palm,کامه دور‌آ متالیکا : نام های دیگر             شامادورا متالیکا: اسم علمی این گیاه Chamaedorea Metallica ، …

پرورش و نگهداری گیاه آپارتمانی شامادورا ادامه »