شرایط اهداء خون و شرایط حجامت کردن

برای خون دادن و اهدا و حجامت کردن شرایطی باید باشد که عبارتند از: شرایط اهدای خون: افرادی که حداقل دارای  سن ۱۷ سال و حداکثر ۶۵ سال هستند و حداقل ۵۰ کیلوگرم وزن دارند و از سلامت کامل برخوردارند می توانند با همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر (دارای کد ملی) برای اهدای …

شرایط اهداء خون و شرایط حجامت کردن ادامه »