اولین شب با نوزاد

اولین شب نوزاد:چه دنیای خنده داری! ممکن است نوزادتان اولین شب را به آرامی یا بسیار نا آرام بگذراند! همه چیز بستگی به او دارد.بعضی از نوزادان خسته و بی حال از مراحل تولد و محیط ناشناسی که وارد آن شده اند به راحتی می خوابند و در طول شب جز برای مکیدن شیر بیدار …

اولین شب با نوزاد ادامه »